Alles is dinamies – beweeg!

Ons het ‘n neiging om te dink dat sommige goed staties is en ander beweeg omdat dit vir ons so lyk.  Ons dink wanneer ons loop beweeg ons en die grond staan stil.  Maar in werklikheid beweeg die grond saam met die aarde teen ‘n duiselingwekkende spoed deur die hemelruim.

ALLES wat bestaan, beweeg.  Trouens, dit word geskep deur beweging.  Dinge is nie, dinge gebeur!  Ons as mense is nie, ons gebeur.

Alleen van God kan met reg gesê word: “HY IS”.  God gebeur nie, God is.  Exodus  3: “En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur” (Ex 3:14).

Afbeeldings is nie statiese beelde nie, maar dinamiese gebeurtenisse.  Ons hele lewensloop, van ons ontvangenis en geboorte af tot waar ons sterf en weer opstaan, is afbeelding van Christus.  Wie ek en jy as beeldraers van God is, is nie bloot hoe ons nou op hierdie moment lyk of tien jaar gelede gelyk het of as jongmens of kind gelyk het nie, maar wat ons gedoen en met ons gebeur het gedurende ons lewens.  Ons is in ‘n proses van vernuwing.  “DAAROM gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe” (II Kor 4:16).

Die wesenlike van die doop is nie bloot water nie, maar wat met water gedoen word – die hele toneelstuk.  Die wesenlike van die nagmaal is nie bloot brood en wyn nie, maar wat met die brood en wyn gedoen word – die hele toneelstuk.  Die sakramente is nie statiese skilderye nie, maar lewende werklikheidsgetrouetoneelstukke waarin al die deelnemers tegelykertyd die rolspelers en toeskouers is.

Afbeeldings is asimmetries

Afbeeldings is nie identies nie.  Nie twee mense lyk presies dieselfde nie, selfs nie eens identiese tweelinge nie.   Nie twee vingers se vingerafdrukke is dieselfde nie; elkeen is uniek.

Omdat ons voortdurend verander, is ons self nie eens twee oomblikke presies dieselfde nie.  Ons is nie identies aan wat ons ‘n sekonde gelede was nie.  Ons is miskien nie elke oomblik daarvan bewus dat ons verander nie, maar ‘n foto wat ‘n jaar of wat gelede geneem is, wys dit duidelik.   Tog “… gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe” (II Kor 4:16).

Geskiedenis herhaal.  Wat gebeur het, gebeur weer.  Maar nie presies dieselfde nie!  Die herhalings is asimmetries, só dat elke gebeurtenis uniek in die geskiedenis is, elke oomblik uniek, elke mens unieke en elke oomblik van sy lewe uniek, elke bos en plant en klip – alle dinge – uniek en in voortdurend veranderend uniek.

Hou asseblief hierdie beginsel voordurend in gedagte wanneer ons die beelde en spieëlbeelde in die geskiedenis bespreek wat die sentrale boodskap oor die doop afbeeld.   Al sê ons dit nie elke keer in soveel woorde nie, is al die beelde, spieëlbeelde, metafore, tipes, asimmetriese herhalings.

Mense het ‘n neiging om teen die verskille vas te kyk en dit te oorbeklemtoon.  Dan maak iemand maklik beswaar dat iets nie so is soos wat die ander persoon sê nie – net omdat dit nie presies so is nie.  Ons is gekondisioneer om wiskundig daaroor te dink, dat iets net waar is as dit presies gelyk is aan iets anders.  Maar in die werklikheid is een ding nie presies identies aan ‘n ander nie.  In die Skrif ook nie.  Die basiese boodskap en dieselfde temas word weer en weer herhaal in die verhale in die Bybel, in die wette, in die profesieë, maar elkeen is so uniek soos wat elke mens en elke situasie uniek is.  As mens dit nie te alle tye onthou nie, gaan jy nie die Bybel verstaan nie; jy gaan ontspoor en verdwaal.

Zacharias Venter
Oos-Londen
13 Mei 2019

Skakels na ander artikels oor die doop: https://wp.me/p8E6eZ-1Y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s