Die Skrif gebruik ander woorde om “beeld” en “spieëlbeeld” mee te beskryf, maar die betekenis is dieselfde

In I Korinthiërs 10 sê Paulus: “Maar al hierdie dinge het hulle (die Israeliete) oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ’n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het” (I Kor 10:11).  Die woord wat met “voorbeeld” vertaal is, is die Griekse woord “tupon” waar ons woord “tipe” vandaan kom.  Die woord beteken letterlik “beeld”, “vorm” of “figuur”.  Wat die Israeliete oorgekom het was afbeeldings, tipes/tipies, van wat in Christus werklikheid sou word.

In I Petrus 3 se Petrus Noag en sy gesin is in die ark deur water heen gered:  “…waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ’n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ’n bede tot God om ’n goeie gewete — deur die opstanding van Jesus Christus” (I Pet 3:20-21).   Die woord wat met “teëbeeld” vertaal is, is “antitupon” – ‘n samestelling van “anti en “tupon.  Die Griekse woord “anti” het ‘n dubbele betekenis.  Dit beteken tegelykertyd “soos” en “teen”.  Iets is “soos-en-teenoor” of “soos-maar-omgedraai”.   Die woord spieëlbeeld beskryf baie goed wat die woord “antitupon” wil sê want dit verwys na iets wat terselfdertyd parallel en omgekeerd is, dws soos en teenoorgesteld.   In hierdie teks wil dit sê dat die doop soos die redding van Noag is, maar omgedraai.

“Antichristus” beteken “soos- maar-teen-Christus”.  Hy is soos Christus.  Hy beeld Christus af.  Maar hy is téén Christus.  Hy is ‘n spieëlbeeld van Christus, maar ‘n valse een.  Hy doen homself voor soos die ware Christus, maat hy is téén Hom.

Die Bybel gebruik by herhaling die woord “soos” om afbeelding mee te beskryf.  Ons noem enkele voorbeelde van letterlik honderde tekste.   “Hy was ’n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE. Daarom sê hulle: Soos Nimrod, ’n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE” (Gn 10:9).  “Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het; voordat die HERE Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar soos die tuin van die HERE, soos Egipteland” (Gn 13:10).  “En Ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word” (Gn 13:16).

Jesus gebruik by herhaling die woord “soos” veral wanneer Hy gelykenisse vertel om met bekende sigbare waarhede die onsigbare waarhede van die koninkryk te verduidelik, byvoorbeeld: “VERDER is die koninkryk van die hemele soos ’n skat wat verborge is in die saailand, wat ’n man kry en wegsteek; en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand.   Verder is die koninkryk van die hemele soos ’n koopman wat mooi pêrels soek…  Verder is die koninkryk van die hemele soos ’n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring…  Toe sê Hy vir hulle: Daarom is elke skrifgeleerde wat ’n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos ’n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring” (Mt 13:44-52)

Spieëlbeelde herken ons nie in individuele woorde nie – die woord “teëbeeld” word slegs twee maal gebruik en die woord “spieël” ook net ‘n paar keer – maar ons kan dit duidelik in die verhale sien, in die wette, in die profesieë as ons weet hoe om daarvoor op te let.  Beelde en spieëlbeelde lê soos ‘n groot goue draad deur elke verhaal en wet en gedig en profesie in die Bybel.  Dit kan ook nie anders nie, want dit is hoe God alles skep, deur middel van afbeelding en spieëlbeelding.

Jesus Christus is die beeld van God

Jesus sê in Johannes 14: “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien” (Jh 14:9).   En Paulus se in dat Jesus Christus “die beeld van God is” (II Kor 4:4).  Hebreërs 1 sê dat Jesus “die afskynsel is van sy (God se) heerlikheid en die afdruksel van sy wese” (Heb 1:3).

Anders as Adam wat na die beeld van God gemaak is, is Jesus die enigebore Seun van God, uit die Vader gebore.  As Seun van God is Hy die beeld en gelykenis van sy Vader, soos wat elke seun na sy pa lyk.

Maar Hy lyk ook soos enige ander mens, omdat Hy uit ‘n aardse vrou gebore is en die vrou die spieëlbeeld van die man is wat na die beeld van God gemaak is.

Zacharias Venter
Oos-Londen
13 Mei 2019

Skakels na ander artikels oor die doop: https://wp.me/p8E6eZ-1Y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s